Menu Close

K-704 N ใช้ยึดติด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

K-704 N ใช้ยึดติดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์

✅หมดห่วงเรื่องความชื้น 
✅ให้อุปกรณ์ของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้วย!!

✨K-704N✨ ซิลิโคนป้องกันความชื้นสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Silicone Sealant
💥เป็นกาวซิลิโคนสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน เนื้อกาวเป็นฉนวน ไม่นำความร้อน
ใช้ยึดติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือปิดผนีกงานมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ สามารถป้องกันความชื้นจากละอองน้ำในอากาศ ไม่กัดกร่อน ไม่มีมลภาวะต่อการใช้งาน
 
📣คุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line Official @kafuter.th แอดมาคุยกับเราได้ค่ะ หรือสั่งผ่าน

🛒Lazada
https://www.lazada.co.th/shop/kafuter-thailand/…
🛒Shopee
https://shopee.co.th/shop/190413760/
#กาว #กาวซิลิโคน #ซิลิโคน #กันน้ำ #กันฝุ่น #PCB #KAFUTER #diy #glue
https://www.facebook.com/Kafuter.TH/
SHOP
 

K-704 N ใช้ยึดติดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์

✅หมดห่วงเรื่องความชื้น 
✅ให้อุปกรณ์ของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ด้วย!!

✨K-704N✨ ซิลิโคนป้องกันความชื้นสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Silicone Sealant
💥เป็นกาวซิลิโคนสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน เนื้อกาวเป็นฉนวน ไม่นำความร้อน
ใช้ยึดติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือปิดผนีกงานมอเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ สามารถป้องกันความชื้นจากละอองน้ำในอากาศ ไม่กัดกร่อน ไม่มีมลภาวะต่อการใช้งาน
 
📣คุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Line Official @kafuter.th แอดมาคุยกับเราได้ค่ะ หรือสั่งผ่าน
🛒Lazada
https://www.lazada.co.th/shop/kafuter-thailand/…
🛒Shopee
https://shopee.co.th/shop/190413760/
#กาว #กาวซิลิโคน #ซิลิโคน #กันน้ำ #กันฝุ่น #PCB #KAFUTER #diy #glue
https://www.facebook.com/Kafuter.TH/
SHOP
 
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !! !!