Menu Close

ปกป้องบอร์ด PCB ของคุณจาก ฝุ่น ความชื้น แมลงตัวร้าย

k-5705 ซิลิโคนเคลือบบอร์ด

ปกป้องบอร์ด PCB ของคุณจาก ฝุ่น ความชื้น แมลงตัวร้าย 

ด้วย Kafuter K-5705

เป็นกาวชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน เนื้อกาวเป็นฉนวน ไม่นำความร้อน  สามารถป้องกันการช็อตของวงจรจากความชื้น ฝุ่น และน้ำ  เนื้อกาวมีสีใส ทำให้สามารถมองเห็นแผงวงจรได้ง่าย ไม่กัดกร่อนและไม่มีมลภาวะต่อการใช้งาน

✅มีคุณสมบัติเป็นฉนวน
✅ป้องกันความชื้น ฝุ่น น้ำ
✅ไม่กัดกร่อน

สินค้าได้มาตรฐาน ISO9001,RoHs  ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน
Line Official @kafuter.th แอดมาคุยกับเราได้ค่ะ 

หรือสั่งผ่าน
🛒Lazada
https://www.lazada.co.th/shop/kafuter-thailand/…
🛒Shopee
https://shopee.co.th/shop/190413760/
#กาว #กาวซิลิโคน #อิเล็กทรอนิค #ซิลิโคน #KAFUTER #PCB #กันฝุ่น #กันน้ำ
https://www.facebook.com/Kafuter.TH/
เลือกซื้อสินค้า 

❗❗ปกป้องบอร์ด PCB ของคุณจาก ฝุ่น ความชื้น แมลงตัวร้าย ด้วย

Kafuter K-5705

เป็นกาวชนิดสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน เนื้อกาวเป็นฉนวน ไม่นำความร้อน  สามารถป้องกันการช็อตของวงจรจากความชื้น ฝุ่น และน้ำ  เนื้อกาวมีสีใส ทำให้สามารถมองเห็นแผงวงจรได้ง่าย ไม่กัดกร่อนและไม่มีมลภาวะต่อการใช้งาน
✅มีคุณสมบัติเป็นฉนวน
✅ป้องกันความชื้น ฝุ่น น้ำ
✅ไม่กัดกร่อน
สินค้าได้มาตรฐาน ISO9001,RoHs  ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน
Line Official @kafuter.th แอดมาคุยกับเราได้ค่ะ 
หรือสั่งผ่าน
🛒Lazada
https://www.lazada.co.th/shop/kafuter-thailand/…
🛒Shopee
https://shopee.co.th/shop/190413760/
#กาว #กาวซิลิโคน #อิเล็กทรอนิค #ซิลิโคน #KAFUTER #PCB #กันฝุ่น #กันน้ำ
https://www.facebook.com/Kafuter.TH/
เลือกซื้อสินค้า 

FACEBOOK :: KAFUTER THAILAND

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !! !!