Menu Close

น้ำยาล็อคเกลียว ใช้งานแบบไหน

น้ำยาล็อคเกลียว ใช้งานแบบไหน

น้ำยาล็อคเกลียว ใช้งานแบบไหน

น้ำยา ล็อคเกลียว คือกาวแอนนาโรบิคชนิดหนึ่ง ที่ทำงานภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจน (anaerobic) ทำปฏิกิริยาได้เฉพาะบนผิวโลหะ ใช้งานสำหรับการล็อคเกลียว ของน็อต และ สกรู ,ท่อเหล็ก เพื่อป้องกันการคลายตัวของเกลียวน๊อต กันการรั่วซึม และป้องกันสนิม โดยมีสารเคมีสำคัญคือ Methacrylate น้ำยาล็อคเกลียวเป็นของเหลวที่เปลี่ยนแปลงความหนืดได้หากทำการเขย่าหรือเกิดแรงเฉือน (คุณสมบัติ thixotropic) 

 

ทำให้สามารถแทรกเข้าไปในร่องของโลหะได้ดี หลังจากแทรกเข้าไปในช่องว่างแล้ว ก็จะเริ่มแข็งตัว เนื่องจากในช่องว่างระหว่างเกลียวไม่มีออกซิเจนจึงสามารถทำปฏิกิริยา แข็งตัวได้ (Thermosetting) เปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งจำพวก Thermoplastic ทำให้ล็อคเกลียวได้และสามารถใช้เครื่องมือช่างทั่วไปเพื่อถอดชิ้นงาน ปลดกาวให้คลายตัวได้

วิธีการใช้งาน
1. ทำความสะอาดตัวชิ้นงานที่ต้องการจะยึดติดให้แห้ง ปราศจากน้ำและน้ำมัน
2. หยดกาวบริเวณที่จะยึดติด ขันน็อตเข้าหาเกลียวที่จะยึดติด
3. กาวจะเซ็ทตัว 15-20 นาที และจะเซ็ตตัวแข็งสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมง 

 

วิธีการถอดชิ้นงาน

ใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าบริเวณเกลียวที่จะทำการถอด แล้วใช้เครื่องมือในการถอด 

ข้อควรระวัง

กรณีเข้าตาหรือสัมผัสแล้วแพ้ ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที่และควรไปพบแพทย์ ควรเก็บไว้ให้ห่างไกลจากเด็ก

 
 

น้ำยาล็อคเกลียว ใช้งานแบบไหน

น้ำยา ล็อคเกลียว คือกาวแอนนาโรบิคชนิดหนึ่ง ที่ทำงานภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจน (anaerobic) ทำปฏิกิริยาได้เฉพาะบนผิวโลหะ ใช้งานสำหรับการล็อคเกลียว ของน็อต และ สกรู ,ท่อเหล็ก เพื่อป้องกันการคลายตัวของเกลียวน๊อต กันการรั่วซึม และป้องกันสนิม โดยมีสารเคมีสำคัญคือ Methacrylate น้ำยาล็อคเกลียวเป็นของเหลวที่เปลี่ยนแปลงความหนืดได้หากทำการเขย่าหรือเกิดแรงเฉือน (คุณสมบัติ thixotropic) ทำให้สามารถแทรกเข้าไปในร่องของโลหะได้ดี หลังจากแทรกเข้าไปในช่องว่างแล้ว ก็จะเริ่มแข็งตัว เนื่องจากในช่องว่างระหว่างเกลียวไม่มีออกซิเจนจึงสามารถทำปฏิกิริยา แข็งตัวได้ (Thermosetting) เปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งจำพวก Thermoplastic ทำให้ล็อคเกลียวได้และสามารถใช้เครื่องมือช่างทั่วไปเพื่อถอดชิ้นงาน ปลดกาวให้คลายตัวได้
วิธีการใช้งาน
1. ทำความสะอาดตัวชิ้นงานที่ต้องการจะยึดติดให้แห้ง ปราศจากน้ำและน้ำมัน
2. หยดกาวบริเวณที่จะยึดติด ขันน็อตเข้าหาเกลียวที่จะยึดติด
3. กาวจะเซ็ทตัว 15-20 นาที และจะเซ็ตตัวแข็งสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมง วิธีการถอด
ใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าบริเวณเกลียวที่จะทำการถอด แล้วใช้เครื่องมือในการถอด ข้อควรระวัง
กรณีเข้าตาหรือสัมผัสแล้วแพ้ ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที่และควรไปพบแพทย์ ควรเก็บไว้ให้ห่างไกลจากเด็ก

น้ำยาล็อคเกลียว ใช้งานแบบไหน

น้ำยา ล็อคเกลียว คือกาวแอนนาโรบิคชนิดหนึ่ง ที่ทำงานภายใต้สภาวะไม่มีออกซิเจน (anaerobic) ทำปฏิกิริยาได้เฉพาะบนผิวโลหะ ใช้งานสำหรับการล็อคเกลียว ของน็อต และ สกรู ,ท่อเหล็ก เพื่อป้องกันการคลายตัวของเกลียวน๊อต กันการรั่วซึม และป้องกันสนิม โดยมีสารเคมีสำคัญคือ Methacrylate น้ำยาล็อคเกลียวเป็นของเหลวที่เปลี่ยนแปลงความหนืดได้หากทำการเขย่าหรือเกิดแรงเฉือน (คุณสมบัติ thixotropic) ทำให้สามารถแทรกเข้าไปในร่องของโลหะได้ดี หลังจากแทรกเข้าไปในช่องว่างแล้ว ก็จะเริ่มแข็งตัว เนื่องจากในช่องว่างระหว่างเกลียวไม่มีออกซิเจนจึงสามารถทำปฏิกิริยา แข็งตัวได้ (Thermosetting) เปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งจำพวก Thermoplastic ทำให้ล็อคเกลียวได้และสามารถใช้เครื่องมือช่างทั่วไปเพื่อถอดชิ้นงาน ปลดกาวให้คลายตัวได้
วิธีการใช้งาน
1. ทำความสะอาดตัวชิ้นงานที่ต้องการจะยึดติดให้แห้ง ปราศจากน้ำและน้ำมัน
2. หยดกาวบริเวณที่จะยึดติด ขันน็อตเข้าหาเกลียวที่จะยึดติด
3. กาวจะเซ็ทตัว 15-20 นาที และจะเซ็ตตัวแข็งสมบูรณ์ภายใน 24 ชั่วโมง วิธีการถอด
ใช้เครื่องเป่าลมร้อนเป่าบริเวณเกลียวที่จะทำการถอด แล้วใช้เครื่องมือในการถอด ข้อควรระวัง
กรณีเข้าตาหรือสัมผัสแล้วแพ้ ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที่และควรไปพบแพทย์ ควรเก็บไว้ให้ห่างไกลจากเด็ก

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !! !!