Menu Close

น้ำยาล็อคเกลียว มีกี่แบบ ?

น้ำยาล็อคเกลียว มีกี่แบบ

น้ำยาล็อคเกลียว มีกี่แบบ ?

 

น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดสูง

      น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดสูง (กาวอุตสาหกรรมชนิดทนอุณหภูมิสูง กาวล็อคเกลียวแรงยึดสูงและทนอุณหภูมิสูง 203° C แบรนด์ คาฟูเตอร์มีสีแดง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการยึดเกลียวที่ต้องการความแข็งแรงสูงและทนอุณหูมิสูง ใช้ในงานอุตสาหกรรม และทั่วไป

คุณสมบัติ

1. เป็นกาวแอนนาโรบิค จะแข็งตัวต่อเมื่ออยู่ในสภาวะไม่มีอากาศและสัมผัสโลหะ
2. ใช้สำหรับล็อคเกลียวงานโลหะที่ยังไม่ได้ประกอบชิ้นงานที่มีขนาดตั้งแต่ M36 ลงมา ที่ต้องการความแข็งแรงสูง
3. กาวช่วยเติมช่องวางในเกลียว ส่งผลให้มีความแข็งแรงระดับสูง ป้องกันการคลายตัว จากการสั่นสะเทือนและป้องกันสนิม สามารรถทนต่อน้ำและน้ำมัน

 
น้ำยา ล็อคเกลียว
 

น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดปานกลาง

      น้ำยาล็อคเกลียว ( กาวอุตสาหกรรม ) แรงยึดปานกลาง 

น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดปานกลาง แบรนด์ คาฟูเตอร์ 


คุณสมบัติ

1. เป็นกาวแอนนาโรบิค จะแข็งตัวต่อเมื่อในสภาวะไม่มีอากาศและสัมผัสกับโลหะ
2. ใช้สำหรับล็อคเกลียวงานโลหะที่ยังไม่ได้ประกอบชิ้นงานที่มีขนาดตั้งแต่ M6-M20 ที่ต้องการความแข็งแรงระดับปานกลางคลายตัว
3. กาวช่วยเติมช่องวางในเกลียว ส่งผลให้มีความแข็งแรงระดับปานกลาง ป้องกันการคลายตัวจากการสั่นสะเทือนและป้องกันสนิม
4. สามารถทนต่อน้ำและน้ำมัน

น้ำยาล็อคเกลียว ใช้งานแบบไหน

น้ำยาล็อคเกลียว มีกี่แบบ ?

น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดสูง
      น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดสูง (กาวอุตสาหกรรม) ชนิดทนอุณหภูมิสูง กาวล็อคเกลียวแรงยึดสูงและทนอุณหภูมิสูง 203° C แบรนด์ คาฟูเตอร์มีสีแดง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการยึดเกลียวที่ต้องการความแข็งแรงสูงและทนอุณหูมิสูง ใช้ในงานอุตสาหกรรม และทั่วไป
คุณสมบัติ
1. เป็นกาวแอนนาโรบิค จะแข็งตัวต่อเมื่ออยู่ในสภาวะไม่มีอากาศและสัมผัสโลหะ
2. ใช้สำหรับล็อคเกลียวงานโลหะที่ยังไม่ได้ประกอบชิ้นงานที่มีขนาดตั้งแต่ M36 ลงมา ที่ต้องการความแข็งแรงสูง
3. กาวช่วยเติมช่องวางในเกลียว ส่งผลให้มีความแข็งแรงระดับสูง ป้องกันการคลายตัว จากการสั่นสะเทือนและป้องกันสนิม สามารรถทนต่อน้ำและน้ำมัน
น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดปานกลาง
      น้ำยาล็อคเกลียว ( กาวอุตสาหกรรม ) แรงยึดปานกลาง 
น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดปานกลาง แบรนด์ คาฟูเตอร์ 

คุณสมบัติ
1. เป็นกาวแอนนาโรบิค จะแข็งตัวต่อเมื่อในสภาวะไม่มีอากาศและสัมผัสกับโลหะ
2. ใช้สำหรับล็อคเกลียวงานโลหะที่ยังไม่ได้ประกอบชิ้นงานที่มีขนาดตั้งแต่ M6-M20 ที่ต้องการความแข็งแรงระดับปานกลางคลายตัว
3. กาวช่วยเติมช่องวางในเกลียว ส่งผลให้มีความแข็งแรงระดับปานกลาง ป้องกันการคลายตัวจากการสั่นสะเทือนและป้องกันสนิม
4. สามารถทนต่อน้ำและน้ำมัน
 

น้ำยาล็อคเกลียว มีกี่แบบ ?

น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดสูง
      น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดสูง (กาวอุตสาหกรรม) ชนิดทนอุณหภูมิสูง กาวล็อคเกลียวแรงยึดสูงและทนอุณหภูมิสูง 203° C แบรนด์ คาฟูเตอร์มีสีแดง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการยึดเกลียวที่ต้องการความแข็งแรงสูงและทนอุณหูมิสูง ใช้ในงานอุตสาหกรรม และทั่วไป
คุณสมบัติ
1. เป็นกาวแอนนาโรบิค จะแข็งตัวต่อเมื่ออยู่ในสภาวะไม่มีอากาศและสัมผัสโลหะ
2. ใช้สำหรับล็อคเกลียวงานโลหะที่ยังไม่ได้ประกอบชิ้นงานที่มีขนาดตั้งแต่ M36 ลงมา ที่ต้องการความแข็งแรงสูง
3. กาวช่วยเติมช่องวางในเกลียว ส่งผลให้มีความแข็งแรงระดับสูง ป้องกันการคลายตัว จากการสั่นสะเทือนและป้องกันสนิม สามารรถทนต่อน้ำและน้ำมัน
 
น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดปานกลาง
 น้ำยาล็อคเกลียว ( กาวอุตสาหกรรม ) แรงยึดปานกลาง 
น้ำยาล็อคเกลียว แรงยึดปานกลาง แบรนด์ คาฟูเตอร์ 
คุณสมบัติ
1. เป็นกาวแอนนาโรบิค จะแข็งตัวต่อเมื่อในสภาวะไม่มีอากาศและสัมผัสกับโลหะ
2. ใช้สำหรับล็อคเกลียวงานโลหะที่ยังไม่ได้ประกอบชิ้นงานที่มีขนาดตั้งแต่ M6-M20 ที่ต้องการความแข็งแรงระดับปานกลางคลายตัว
3. กาวช่วยเติมช่องวางในเกลียว ส่งผลให้มีความแข็งแรงระดับปานกลาง ป้องกันการคลายตัวจากการสั่นสะเทือนและป้องกันสนิม
4. สามารถทนต่อน้ำและน้ำมัน
 

FACEBOOK :: KAFUTER THAILAND

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !! !!