Menu Close

กาวUV กาวเลี่ยมพระ

กาวUV กาวเลี่ยมพระ แห้งเร็ว กาวUV นวัตกรรมใหม่กับงานเลี่ยมพระ

กาวUV กาวเลี่ยมพระ แห้งเร็ว กาวUV นวัตกรรมใหม่กับงานเลี่ยมพระ

 

✅ก่อนเดินน้ำยา กาวUV ทุกครั้งควรเช็ดทำความสะอาดชิ้นงาน
✅ควรหลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะจะทำให้น้ำยาทำงานได้ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพควรใช้น้ำยาเช็ดกระจกจะดีกว่า

#กาวUV การใช้งานอาจแตกต่างกับน้ำยาเชื่อมอะคริลิค


“คุณสมบัติของ”กาวUV “คือการนำแผ่นฝากับแกนมายึดติดกัน ให้เป็นชิ้นงานเดียวกัน ใช้งานง่ายสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์งานเลี่ยมพระ ใช้เครื่องอบเล็บ  ในการอบต่อครั้ง เหมาะกับงานด่วนเลี่ยมสี เลี่ยมใส่หน้าร้าน

กาวยูวี กาวUVกาวเลี่ยมพระ สําหรับงานติดกระจก,แก้ว นวัตกรรมใหม่กับงานเลี่ยมพระ
ตัวกาวมีสีใส ใช้ยึดติดระหว่างกระจก และกระจก แก้ว งานหัตถกรรม และ งานเหลี่ยมพระ หลังยึดมีความแข็งแรงสูง ตัวกาวจะอาศัยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ช่วยในการทําปฏิกริยาให้กาว แข็งตัว ตัวกาวจะเซ็ทตัวภายใน 30 วินาที  ใช้ในงานที่ต้องการความรวดเร็ว เหมาะกับชิ้นงานที่แสง UV สามารถผ่านเข้าถึง ยึดติดแน่น มีความแข็งแรง ไม่ทิ้งคราบ

รายละเอียด กาวUV

เหมาะสำหรับ : ติดกระจก และ คริสตัส เช่น ปาร์เก้กระจกกระจก แก้ว และ งานหัตถกรรม

 

กาวUV

1. เป็นกาวUV จะแข็งตัวเมื่อมีแสงอัลตาไวโอเลต(ไฟฉายUV แสงสีม่วง) ส่องที่เนื้อกาว เพื่อช่วยในการทำปฎิกริยาให้กาวแข็งตัว
2. กาวแห้งภายใน 15-40 วินาที ขึ้นอยู่ชิ้นงานที่ติดตั้ง เมื่อกาวแห้งแล้วจะมีสีใสและไม่ทิ้งคราบกาวที่หน้าสัมผัส

สินค้าได้มาตรฐาน RoHs, REACH, ISO 9001

 

วิธีการใช้งาน กาวยูวี

1. ทำความสะอาดชิ้นงานที่ต้องการจะยึดติด หยดกาวบริเวณที่จะยึดติด
2. ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน ใช้ไฟฉายUV(หาซื้อได้ทั้วไป)ส่องบริเวณที่จะติด
3. วางชิ้นงานไว้ กาวจะเริ่มเซ็ทตัวภายใน 15-40 วินาที

 

ข้อควรระวังในการใช้งาน

– กรณีเข้าตาหรือสัมผัสแล้วเกิดการแพ้ ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที และควรรีบไปพบแพทย์ทันที การยีดอายุกาวเก็บในที่ไม่โดนความร้อนและแสงแดง
** รับประกันของแท้จากโรงงาน**
#กาวยูวี #กาวUV #กาวติดกระจก #กาวติดโลหะUV

 
 
 
 

กาวUV กาวเลี่ยมพระ แห้งเร็ว กาวUV นวัตกรรมใหม่กับงานเลี่ยมพระ

✅ก่อนเดินน้ำยา กาวUV ทุกครั้งควรเช็ดทำความสะอาดชิ้นงาน
✅ควรหลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะจะทำให้น้ำยาทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพควรใช้น้ำยาเช็ดกระจกจะดีกว่า
#กาวUVการใช้งานอาจแตกต่างกับน้ำยาเชื่อมอะคริลิค
“คุณสมบัติของ”กาวUV “คือการนำแผ่นฝากับแกนมายึดติดกัน ให้เป็นชิ้นงานเดียวกัน ใช้งานง่ายสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์งานเลี่ยมพระ ใช้เครื่องอบเล็บ  ในการอบต่อครั้ง เหมาะกับงานด่วนเลี่ยมสี เลี่ยมใส่หน้าร้าน
กาวยูวี กาวUVกาวเลี่ยมพระ สําหรับงานติดกระจก,แก้ว นวัตกรรมใหม่กับงานเลี่ยมพระ
ตัวกาวมีสีใส ใช้ยึดติดระหว่างกระจก และกระจก แก้ว งานหัตถกรรม และ งานเหลี่ยมพระ หลังยึดมีความแข็งแรงสูง ตัวกาวจะอาศัยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ช่วยในการทําปฏิกริยาให้กาว แข็งตัว ตัวกาวจะเซ็ทตัวภายใน 30 วินาที  ใช้ในงานที่ต้องการความรวดเร็ว เหมาะกับชิ้นงานที่แสง UV สามารถผ่านเข้าถึง ยึดติดแน่น มีความแข็งแรง ไม่ทิ้งคราบ
รายละเอียด กาวUV
เหมาะสำหรับ : ติดกระจก และ คริสตัส เช่น ปาร์เก้กระจกกระจก แก้ว และ งานหัตถกรรม
กาวUV
1. เป็นกาวUV จะแข็งตัวเมื่อมีแสงอัลตาไวโอเลต(ไฟฉายUV แสงสีม่วง) ส่องที่เนื้อกาว เพื่อช่วยในการทำปฎิกริยาให้กาวแข็งตัว
2. กาวแห้งภายใน 15-40 วินาที ขึ้นอยู่ชิ้นงานที่ติดตั้ง เมื่อกาวแห้งแล้วจะมีสีใสและไม่ทิ้งคราบกาวที่หน้าสัมผัส
สินค้าได้มาตรฐาน RoHs, REACH, ISO 9001
 
วิธีการใช้งาน
1. ทำความสะอาดชิ้นงานที่ต้องการจะยึดติด หยดกาวบริเวณที่จะยึดติด
2. ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน ใช้ไฟฉายUV(หาซื้อได้ทั้วไป)ส่องบริเวณที่จะติด
3. วางชิ้นงานไว้ กาวจะเริ่มเซ็ทตัวภายใน 15-40 วินาที
 
ข้อควรระวังในการใช้งาน
– กรณีเข้าตาหรือสัมผัสแล้วเกิดการแพ้ ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที และควรรีบไปพบแพทย์ทันที การยีดอายุกาวเก็บในที่ไม่โดนความร้อนและแสงแดง
** รับประกันของแท้จากโรงงาน**
#กาวยูวี #กาวUV #กาวติดกระจก #กาวติดโลหะUV
 
 
 
กาวUV กาวเลี่ยมพระ แห้งเร็ว กาวUV นวัตกรรมใหม่กับงานเลี่ยมพระ
 
✅ก่อนเดินน้ำยา กาวUV ทุกครั้งควรเช็ดทำความสะอาดชิ้นงาน
✅ควรหลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดเพราะจะทำให้น้ำยาทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพควรใช้น้ำยาเช็ดกระจกจะดีกว่า
#กาวUVการใช้งานอาจแตกต่างกับน้ำยาเชื่อมอะคริลิค
“คุณสมบัติของ”กาวUV “คือการนำแผ่นฝากับแกนมายึดติดกัน ให้เป็นชิ้นงานเดียวกัน ใช้งานง่ายสะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์งานเลี่ยมพระ ใช้เครื่องอบเล็บ  ในการอบต่อครั้ง เหมาะกับงานด่วนเลี่ยมสี เลี่ยมใส่หน้าร้าน
กาวยูวี กาวUVกาวเลี่ยมพระ สําหรับงานติดกระจก,แก้ว นวัตกรรมใหม่กับงานเลี่ยมพระ
ตัวกาวมีสีใส ใช้ยึดติดระหว่างกระจก และกระจก แก้ว งานหัตถกรรม และ งานเหลี่ยมพระ หลังยึดมีความแข็งแรงสูง ตัวกาวจะอาศัยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ช่วยในการทําปฏิกริยาให้กาว แข็งตัว ตัวกาวจะเซ็ทตัวภายใน 30 วินาที  ใช้ในงานที่ต้องการความรวดเร็ว เหมาะกับชิ้นงานที่แสง UV สามารถผ่านเข้าถึง ยึดติดแน่น มีความแข็งแรง ไม่ทิ้งคราบ
รายละเอียด กาวUV
เหมาะสำหรับ : ติดกระจก และ คริสตัส เช่น ปาร์เก้กระจกกระจก แก้ว และ งานหัตถกรรม
กาวUV
1. เป็นกาวUV จะแข็งตัวเมื่อมีแสงอัลตาไวโอเลต(ไฟฉายUV แสงสีม่วง) ส่องที่เนื้อกาว เพื่อช่วยในการทำปฎิกริยาให้กาวแข็งตัว
2. กาวแห้งภายใน 15-40 วินาที ขึ้นอยู่ชิ้นงานที่ติดตั้ง เมื่อกาวแห้งแล้วจะมีสีใสและไม่ทิ้งคราบกาวที่หน้าสัมผัส
สินค้าได้มาตรฐาน RoHs, REACH, ISO 9001
 
วิธีการใช้งาน
1. ทำความสะอาดชิ้นงานที่ต้องการจะยึดติด หยดกาวบริเวณที่จะยึดติด
2. ประกอบชิ้นงานเข้าด้วยกัน ใช้ไฟฉายUV(หาซื้อได้ทั้วไป)ส่องบริเวณที่จะติด
3. วางชิ้นงานไว้ กาวจะเริ่มเซ็ทตัวภายใน 15-40 วินาที
 
ข้อควรระวังในการใช้งาน
– กรณีเข้าตาหรือสัมผัสแล้วเกิดการแพ้ ให้ทำการล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที และควรรีบไปพบแพทย์ทันที การยีดอายุกาวเก็บในที่ไม่โดนความร้อนและแสงแดง
** รับประกันของแท้จากโรงงาน**
#กาวยูวี #กาวUV #กาวติดกระจก #กาวติดโลหะUV
 
 
 
กาวยูวี ใช้งานยังไง
error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !! !!