Menu Close

กลุ่มการใช้งาน

กาวอุตสาหกรรม

เป็นกาวอับอากาศชนิดสําเร็จรูปพร้อมใช้งาน ที่มีความหนืดสูง แรงยึดปานกลาง ใช้สําหรับงานสวมประเภททอเกลียวหรือสกรูยึดทุกรูปแบบ ตัวกาวจะช่วยเติมช่อง ว่างเพื่อป้องกันการรั่วซึมและการคลายตัวจากแรงสั่นสะเทือน ป้องกันสนิม สามารถ ทนต่อน้ําและน้ํามัน

กาว กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

เนื้อกาวเป็นฉนวน ไม่นําความร้อน สามารถป้องกันการช็อตของวงจรจากความชื้น ฝุ่น และน้ำ โดยการเคลือบเนื้อกาวเข้ากับพื้นผิวของแผ่นวงจร (PCB) เนื้อกาวมีสีใส ทําให้สามารถมองเห็น แผงวงจรได้ง่ายไม่กัดกร่อนและไม่มีมลภาวะต่อการใช้งาน

กาวกลุ่มยานยนต์

เป็นกาวซิลิโคนสีแดง สามารถทนอุณหภูมิสูง 320 c ใช้สําหรับปิดผนึกแทนปะเก็น ใช้ได้ในงาน ยาง,กระดาษ ไม้,ปั้มน้ำ,ปั้มลมรถยนต์เครื่องจักรในส่วนของห้องวาล์ว และฝาครอบวาล์ว ตัวกาวไม่กัดกร่อน ไม่เป็นมลภาวะ ต่อการใช้งานทนต่อน้ำและน้ำมัน

กาว กลุ่มใช้งานทั่วไป

กาวเป็นอะคริลิก แรงยึดเหนี่ยวสูง สามารถแข็งตัวโดยอาศัยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ช่วยในการทําปฏิกริยาให้กาวแข็งตัว แข็งตัวช้าเมื่อโดนแสงอาทิตย์ ใช้ในงานที่ต้องการความรวดเร็ว เหมาะกับชิ้นงานที่แสง UV สามารถผ่านเข้าถึง ยึดติดแน่น ไม่ทิ้งคราบ

.

กลุ่มการใช้งาน

กาวอุตสาหกรรม

เป็นกาวอับอากาศชนิดสําเร็จรูปพร้อมใช้งาน ที่มีความหนืดสูง แรงยึดปานกลาง ใช้สําหรับงานสวมประเภททอเกลียวหรือสกรูยึดทุกรูปแบบ ตัวกาวจะช่วยเติมช่อง ว่างเพื่อป้องกันการรั่วซึมและการคลายตัวจากแรงสั่นสะเทือน ป้องกันสนิม สามารถ ทนต่อน้ําและน้ํามัน

กาว กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

เนื้อกาวเป็นฉนวน ไม่นําความร้อน สามารถป้องกันการช็อตของวงจรจากความชื้น ฝุ่น และน้ำ โดยการเคลือบเนื้อกาวเข้ากับพื้นผิวของแผ่นวงจร (PCB) เนื้อกาวมีสีใส ทําให้สามารถมองเห็น แผงวงจรได้ง่ายไม่กัดกร่อนและไม่มีมลภาวะต่อการใช้งาน

กาวกลุ่มยานยนต์

เป็นกาวซิลิโคนสีแดง สามารถทนอุณหภูมิสูง 320 c ใช้สําหรับปิดผนึกแทนปะเก็น ใช้ได้ในงาน ยาง,กระดาษ ไม้,ปั้มน้ำ,ปั้มลมรถยนต์เครื่องจักรในส่วนของห้องวาล์ว และฝาครอบวาล์ว ตัวกาวไม่กัดกร่อน ไม่เป็นมลภาวะ ต่อการใช้งานทนต่อน้ำและน้ำมัน

กาว กลุ่มใช้งานทั่วไป

กาวเป็นอะคริลิก แรงยึดเหนี่ยวสูง สามารถแข็งตัวโดยอาศัยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ช่วยในการทําปฏิกริยาให้กาวแข็งตัว แข็งตัวช้าเมื่อโดนแสงอาทิตย์ ใช้ในงานที่ต้องการความรวดเร็ว เหมาะกับชิ้นงานที่แสง UV สามารถผ่านเข้าถึง ยึดติดแน่น ไม่ทิ้งคราบ

.

error: เนื้อหาได้รับการคุ้มครอง !! !!